LINE MAN Wongnai ประกาศลดค่า GP เหลือ 25% ช่วยเหลือร้านอาหาร ใน 4 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม

LINE MAN Wongnai เดินหน้า #Saveร้านอาหาร ต่อเนื่อง ประกาศมาตรการลดค่า GP เหลือ 25% เพื่อเยียวยาช่วยเหลือร้านอาหารใน 4 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม ได้แก่ กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด19 ระลอก 3 ตลอดเดือนมิถุนายน 2564 สำหรับร้านที่ตรงตามเงื่อนไข สามารถสมัครขอรับสิทธิ์ (จำนวนจำกัด) ได้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคมเป็นต้นไปที่ https://bit.ly/3wwqOvE

LINE MAN Wongnai ประกาศลดค่า GP เหลือ 25% ช่วยเหลือร้านอาหาร ใน 4 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม 1

เงื่อนไขสำหรับร้านอาหารที่สามารถขอลดค่า GP เหลือ 25% กับ LINE MAN Wongnai มีดังนี้

  • ร้านในโครงการ LINE MAN GP ที่ปัจจุบันจ่ายค่าธรรมเนียม GP มากกว่า 25%
  • ร้านตั้งอยู่ในจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม ได้แก่ กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ
  • ร้านมีจำนวนสาขาไม่เกิน 2 สาขา
  • สมัครขอรับสิทธิ์ (จำนวนจำกัด) ได้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคมเป็นต้นไปที่ https://bit.ly/3wwqOvE และจะปิดรับลงทะเบียนเมื่อมีร้านที่ผ่านเงื่อนไขครบตามจำนวนที่กำหนด
  • บริษัทจะพิจารณาสิทธิ์จากลำดับที่สมัครก่อน-หลัง

ร้านที่ผ่านเงื่อนไขที่กำหนดตามลำดับที่สมัครก่อน-หลัง จะได้รับการยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปฯ Wongnai Merchant App ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 โดยจะได้ลดค่าธรรมเนียม GP เหลือ 25% สำหรับยอดขาย 10,000 บาทแรก ของเดือนมิถุนายน และจะได้รับเงินคืนภายในเดือนถัดไป

ความเห็น