Tuya Smart ร่วมมือกับ Lamptan ทำตลาดในประเทศไทย

พื้นที่โฆษณา

หลังจากที่ Tuya Smart ได้ร่วมมือกับ LumBinaire เมื่อปี 2020 ล่าสุดได้จับมือกับ Lamptan เพื่อรุกตลาดประเทศไทยให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น

Lamptan เตรียมความพร้อมสำหรับโลกยุคเทคโนโลยี ด้วยการเชื่อมต่อแบบ 5G สำหรับเข้ากับสินค้าต่างๆ ของบริษัท และ Tuya จะเข้ามาช่วยเติมเต็มให้ Lamptan มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น และความร่วมมือนี้จะเป็นการต่อยอดวิสัยทัศน์ของ Tuya ที่เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม ให้ขยายตลาด Smart Home ได้ทั่วถึงกว่าเดิม

นอกจากนี้ LumBinaire ยังมีมุมมองว่าระบบ Automation จะช่วยให้ชีวิตเราง่ายยิ่งขึ้น และมันจะถูกควบรวมเข้ากับอุปกรณ์ต่างๆ รอบตัวเราในอนาคต

Disclosure: เนื้อหานี้อาจได้รับการสนับสนุนหรือเป็นส่วนหนึ่งของการโฆษณา โดยข้อมูลเป็นไปตามข้อเท็จจริงและความเห็นของทีมงาน

พื้นที่โฆษณา