OPPO เปิดการอัปเดตเทคโนโลยี RAM Expansion บนสมาร์ทโฟน A Series

OPPO ประกาศเปิดใช้งานเทคโนโลยี Memory Expansion Technology หรือ RAM Expansion ของ OPPO เพิ่มเติมในรุ่น OPPO A94, OPPO A74 5G และ OPPO A74 ภายในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ โดยเทคโนโลยีนี้จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งประสิทธิภาพของสมาร์ทโฟนให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์และความต้องการของผู้ใช้ได้

โดย RAM Expansion ของ OPPO จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับเปลี่ยน ROM ที่มีอยู่บนสมาร์ทโฟนเป็นหน่วยความจำเสมือน (RAM) ได้ พร้อมสามารถปรับเปลี่ยนระดับการขยายได้อิสระ ซึ่งผู้ใช้ OPPO A94, OPPO A74 5G และ OPPO A74 จะสามารถปรับระดับการขยายของ RAM ในระดับ 2GB, 3GB และ 5GB ได้บนสมาร์ทโฟนของตน

การเปิดใช้งานเทคโนโลยีใหม่ Memory Expansion Technology ในผู้ใช้ OPPO ที่กว้างมากยิ่งขึ้น จะทำให้ผู้ใช้ OPPO ได้รับประสิทธิภาพการใช้งานสมาร์ทโฟนที่ดีมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมที่ต้องใช้ RAM จำนวนมาก หรือ การใช้งานแอปพลิเคชันมือถือในการตัดต่อรูปภาพและวิดีโอ ผู้ใช้ก็จะได้รับประสบการณ์การใช้งานที่รวดเร็วและลื่นไหลมากยิ่งขึ้น

OPPO เปิดการอัปเดตเทคโนโลยี RAM Expansion บนสมาร์ทโฟน A Series 1

สามารถเปิดใช้งานฟีเจอร์ตามขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้:

RAM Expansion ของ OPPO จะพร้อมใช้งานบนสมาร์ทโฟน OPPO Reno5 Series 5G, OPPO A94, OPPO A74 5G และ OPPO A74 สำหรับการเปิดใช้งาน RAM Expansion ของ OPPO จะพร้อมใช้งานผ่านการอัปเดตซอฟต์แวร์เช่นเดียวกับการเปิดตัวครั้งแรก โดยผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดและติดตั้งการอัปเดตซอฟต์แวร์เพื่อเพลิดเพลินไปกับเทคโนโลยีใหม่ Memory Expansion Technology ได้ตามช่วงเวลาที่กำหนด ดังนี้:

รุ่นของสมาร์ทโฟนช่วงเวลาที่พร้อมใช้งาน
OPPO Reno5มิถุนายน 2564
OPPO Reno5 5Gมิถุนายน 2564
OPPO Reno5 Pro 5Gกรกฎาคม 2564
OPPO A94มิถุนายน 2564
OPPO A74พร้อมใช้งาน
OPPO A74 5Gพร้อมใช้งาน

ความเห็น