AIS และ Palo Alto Networks ผู้นำเทคโนโลยีความปลอดภัยไซเบอร์ เปิดตัวเป็นพันธมิตรแบบ MSSP ให้บริการ Managed SASE ที่สร้างความปลอดภัยทางไซเบอร์แบบครบวงจรสำหรับองค์กรในประเทศไทย

AIS ผู้ให้บริการชีวิตดิจิทัลชั้นนำของประเทศไทย เปิดตัวเป็นพันธมิตรแบบ Managed Security Service Provider (MSSP) กับ Palo Alto Networks ผู้ให้บริการด้าน Cyber Security ระดับโลก โดยความร่วมมือครั้งนี้มาพร้อมบริการที่ครบครันครอบคลุมความปลอดภัย เพื่อชี้ให้เห็นถึงปัญหาด้านความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ที่เกิดจากรูปแบบการทำงานแบบไฮบริด โดยมีบริการเด่นอย่าง AIS Managed Secure Access Service Edge (SASE), AIS SD-WAN และ AIS CSOC ที่สามารถสร้างความโปร่งใสอย่างยิ่ง อีกทั้งมีระบบควบคุมแบบรวมศูนย์บนคลาวด์เพื่อตรวจจับและป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ได้ดียิ่งขึ้น

ทั้งนี้การขับเคลื่อนโดย Prisma SASE ซึ่งเป็นโซลูชัน SASE ที่สมบูรณ์แบบที่สุดของกลุ่มอุตสาหกรรม ผนวกกับการรักษาความปลอดภัย, SD-WAN และการจัดการประสบการณ์ดิจิทัลแบบอัตโนมัติเป็นบริการเดียวบนคลาวด์จาก Palo Alto Networks, AIS CSOC as a Service ซึ่งช่วยเฝ้าระวังความปลอดภัยได้ตลอด 24 ชั่วโมงที่เสริมความสามารถด้วย Cortex XSOAR และเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยอื่นๆเช่น Firewall, XDR, Ransomware Protection, ฯลฯ ซึ่ง การประสานกันของเทคโนโลยีต่างๆนี้ จะช่วยพลิกโฉมระบบการรักษาความปลอดภัยทางเครือข่ายและการเชื่อมต่อที่มีมากขึ้น ซึ่งจะช่วยลดความซับซ้อนให้องค์กรต่าง ๆ และทำให้การป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ทำงานอย่างอัตโนมัติพร้อมการจัดการเครือข่ายหลาย ๆ พื้นที่พร้อมกันซึ่งสามารถทำงานร่วมกันและเชื่อมโยงผ่านคลาวด์ได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งหมดนี้ดำเนินการโดย AIS อย่างครบวงจร เพื่อสร้างความมั่นใจให้องค์กรต่าง ๆ ในการเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับระบบความปลอดภัยของตนได้อย่างรวดเร็ว พร้อมลดความซับซ้อนและค่าใช้จ่ายของเครือข่ายในเวลาเดียวกัน

สำหรับการร่วมมือกับ Palo Alto Networks ผู้ให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ระดับโลกในครั้งนี้ จึงเป็นการตอกย้ำถึงเป้าหมาย ให้บริการด้านความปลอดภัยไซเบอร์ ซึ่งจะเป็นบริการแบบครบจร เป็นรายแรกในประเทศไทย โดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยไซเบอร์ ที่ผ่านการรับรองจากผู้ผลิตให้บริการดูแลความปลอดภัยด้านไซเบอร์ รวมถึงให้คำปรึกษาในด้านต่าง ๆ โดยเน้นการบริหารจัดการแบบรวมศูนย์บนคลาวด์ จึงทำให้เราสามารถดูแลได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมในทุกอุตสาหกรรมในประเทศไทย