SpreadSimple สร้างเว็บง่ายๆ ด้วย Google Sheet ทำได้ทั้งเว็บขายของ ร้านอาหาร ข้อมูลอสังหาฯ หรือเว็บ Affiliate 3

SpreadSimple สร้างเว็บง่ายๆ ด้วย Google Sheet ทำได้ทั้งเว็บขายของ ร้านอาหาร ข้อมูลอสังหาฯ หรือเว็บ Affiliate

เหมือนว่าเทรนด์โลกจะหมุนกลับมาทางเว็บอีกครั้ง ทำให้หลายคนอยากมีเว็บเป็นของตัวเอง ส่วนมากก็นิยม Word…