วิธีแก้ปัญหา BFI_DATA และ WidgetFloaterPanels งอกมาแบบงงๆ

มี bug ตัวหนึ่งที่คนทำเว็บเจอกันพอสมควรและหาทางแก้กันไม่ได้ เพราะมันไม่ได้อยู่ในโค้ด แต่มันอยู่บนคอมพิวเตอร์ของเราที่แอบเอาโค้ดนี้ไปฝังโดยที่เราไม่รู้ตัว และก็มองไม่เห็นเพราะมันจะทำการซ่อนตัวอยู่

<textarea id="BFI_DATA" style="width: 1px;height: 1px"></textarea>
<div id="WidgetFloaterPanels" class="LTRStyle" style="text-align: left;direction: ltr">
<div id="WidgetFloater">
<div id="WidgetLogoPanel"><span id="WidgetTranslateWithSpan">TRANSLATE with <img id="FloaterLogo"></span> <span id="WidgetCloseButton" title="Exit Translation">x</span></div>
<div id="LanguageMenuPanel">
<div class="DDStyle_outer"> <span id="__LanguageMenu_header" class="DDStyle">English</span>
<div style="text-align: left">
<div>
<div id="__LanguageMenu_popup" class="DDStyle">
<table id="LanguageMenu" border="0">
<tbody>
<tr>
<td><a href="#ar">Arabic</a></td>
<td><a href="#he">Hebrew</a></td>
<td><a href="#pl">Polish</a></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="#bg">Bulgarian</a></td>
<td><a href="#hi">Hindi</a></td>
<td><a href="#pt">Portuguese</a></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="#ca">Catalan</a></td>
<td><a href="#mww">Hmong Daw</a></td>
<td><a href="#ro">Romanian</a></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="#zh-CHS">Chinese Simplified</a></td>
<td><a href="#hu">Hungarian</a></td>
<td><a href="#ru">Russian</a></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="#zh-CHT">Chinese Traditional</a></td>
<td><a href="#id">Indonesian</a></td>
<td><a href="#sk">Slovak</a></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="#cs">Czech</a></td>
<td><a href="#it">Italian</a></td>
<td><a href="#sl">Slovenian</a></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="#da">Danish</a></td>
<td><a href="#ja">Japanese</a></td>
<td><a href="#es">Spanish</a></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="#nl">Dutch</a></td>
<td><a href="#tlh">Klingon</a></td>
<td><a href="#sv">Swedish</a></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="#en">English</a></td>
<td><a href="#ko">Korean</a></td>
<td><a href="#th">Thai</a></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="#et">Estonian</a></td>
<td><a href="#lv">Latvian</a></td>
<td><a href="#tr">Turkish</a></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="#fi">Finnish</a></td>
<td><a href="#lt">Lithuanian</a></td>
<td><a href="#uk">Ukrainian</a></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="#fr">French</a></td>
<td><a href="#ms">Malay</a></td>
<td><a href="#ur">Urdu</a></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="#de">German</a></td>
<td><a href="#mt">Maltese</a></td>
<td><a href="#vi">Vietnamese</a></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="#el">Greek</a></td>
<td><a href="#no">Norwegian</a></td>
<td><a href="#cy">Welsh</a></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="#ht">Haitian Creole</a></td>
<td><a href="#fa">Persian</a></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<img style="height: 7px;width: 17px;border-width: 0px" alt=""></div>
</div>
</div>
</div>
var LanguageMenu; var LanguageMenu_keys=["ar","bg","ca","zh-CHS","zh-CHT","cs","da","nl","en","et","fi","fr","de","el","ht","he","hi","mww","hu","id","it","ja","tlh","ko","lv","lt","ms","mt","no","fa","pl","pt","ro","ru","sk","sl","es","sv","th","tr","uk","ur","vi","cy"]; var LanguageMenu_values=["Arabic","Bulgarian","Catalan","Chinese Simplified","Chinese Traditional","Czech","Danish","Dutch","English","Estonian","Finnish","French","German","Greek","Haitian Creole","Hebrew","Hindi","Hmong Daw","Hungarian","Indonesian","Italian","Japanese","Klingon","Korean","Latvian","Lithuanian","Malay","Maltese","Norwegian","Persian","Polish","Portuguese","Romanian","Russian","Slovak","Slovenian","Spanish","Swedish","Thai","Turkish","Ukrainian","Urdu","Vietnamese","Welsh"]; var LanguageMenu_callback=function(){ }; var LanguageMenu_popupid='__LanguageMenu_popup'; </div>
<div id="CTFLinksPanel"><span id="ExternalLinksPanel"><a id="HelpLink" title="Help" href="https://go.microsoft.com/?linkid=9722454" target="_blank" rel="noopener"> <img id="HelpImg"></a> <a id="EmbedLink" title="Get this widget for your own site"></a> <img id="EmbedImg"> <a id="ShareLink" title="Share translated page with friends"></a> <img id="ShareImg"> </span></div>
<div id="FloaterProgressBar"></div>
</div>
<div id="WidgetFloaterCollapsed">TRANSLATE with <img id="CollapsedLogoImg"></div>
<div id="FloaterSharePanel">
<div id="ShareTextDiv"><span id="ShareTextSpan"> COPY THE URL BELOW </span></div>
<div id="ShareTextboxDiv">  <a id="EmailLink" title="Email this translation"></a> <img id="EmailImg"></div>
<div id="ShareFooter"><span id="ShareHelpSpan"><a id="ShareHelpLink"></a> <img id="ShareHelpImg"></span> <span id="ShareBackSpan"><a id="ShareBack" title="Back To Translation"></a> Back</span></div>
</div>
<div id="FloaterEmbed">
<div id="EmbedTextDiv"><span id="EmbedTextSpan">EMBED THE SNIPPET BELOW IN YOUR SITE</span> <a id="EmbedHelpLink" title="Copy this code and place it into your HTML."></a> <img id="EmbedHelpImg"></div>
<div id="EmbedTextboxDiv"></div>
<div id="EmbedNoticeDiv"><span id="EmbedNoticeSpan">Enable collaborative features and customize widget: <a href="https://www.bing.com/widget/translator" target="_blank" rel="noopener">Bing Webmaster Portal</a></span></div>
<div id="EmbedFooterDiv"><span id="EmbedBackSpan"><a title="Back To Translation">Back</a></span></div>
</div>
var intervalId = setInterval(function () { if (MtPopUpList) { LanguageMenu = new MtPopUpList(); var langMenu = document.getElementById(LanguageMenu_popupid); var origLangDiv = document.createElement("div"); origLangDiv.id = "OriginalLanguageDiv"; origLangDiv.innerHTML = "<span>ORIGINAL: </span><span></span>"; langMenu.appendChild(origLangDiv); LanguageMenu.Init('LanguageMenu', LanguageMenu_keys, LanguageMenu_values, LanguageMenu_callback, LanguageMenu_popupid); window["LanguageMenu"] = LanguageMenu; clearInterval(intervalId); } }, 1); </div>

และตัวปัญหาก็คือ Mate Translate นั่นเอง! เพราะมันจะทำการแปลภาษาให้เราในทุกสิ่ง รวมไปถึงเวลาที่เรากรอกข้อมูลลงแบบฟอร์มต่างๆ ด้วย โดยมันจะแอบฝังโค้ดเหล่านี้ลงไป และเราจะไม่เห็นจนกว่าจะลบ Mate Translate ทิ้ง

วิธีแก้ปัญหา BFI_DATA และ WidgetFloaterPanels งอกมาแบบงงๆ 1

เมื่อเราทำการลบแอพแล้วก็เข้าไปลบโค้ดเหล่านี้ในฟอร์มได้ แค่นี้เว็บเราก็จะปรกติสุขแล้ว

ความเห็น