nubia ออกแถลงการณ์ยืนยันไม่โดนผลกระทบจากข่าวสหรัฐอเมริกาสั่งแบน ZTE

- nubia ออกแถลงการณ์ยืนยันไม่โดนผลกระทบจากข่าวสหรัฐอเมริกาสั่งแบน ZTE

เป็นที่ฮือฮาและสร้างความสับสนไม่น้อยเมื่อมีข่าวว่าสหรัฐอเมริกาสั่งแบน ZTE ห้ามซื้อขายสินค้าทุกชนิดซึ่งมีผลกระทบต่อชิ้นส่วนต่างๆ จนทำให้คนตีความว่า nubia จะโดนผลกระทบจนไม่สามารถดำเนินธุรกิจต่อได้

ย้อนไปช่วงที่ nubia แยกตัวจาก ZTE ก็เคยประกาศชัดเจนว่าทั้งคู่ไม่เกี่ยวกันแล้ว เพียงแต่ครั้งหนึ่ง ZTE เคยถือหุ้นใหญ่เลยมีชื่อว่า ZTE nubia แต่ภายหลังได้แยกตัวออกมาแล้ว และ nubia เองก็เหมือนบริษัททั่วไปที่มีผู้ถือหุ้นหลายคน แต่การบริหารทั้งหมดเป็นอำนาจการตัดสินใจของ nubia ไม่ขึ้นกับผู้อื่นใด ดังนั้นจึงไม่มีผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว

- nubia ออกแถลงการณ์ยืนยันไม่โดนผลกระทบจากข่าวสหรัฐอเมริกาสั่งแบน ZTEแสดงความเห็น

แสดงความเห็น

BACIDEA
Logo