Google Maps เพิ่มเตือนภัยระเบิดในกรุงเทพฯ ลงแผนที่

แอปนำทาง Google Maps เพิ่มการเตือนภัยเหตุการณ์ระเบิดในกรุงเทพฯ โดยแอปจะแจ้งจุดที่มีเหตุระเบิด และเปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถรายงานการปิดถนนของเจ้าหน้าที่ที่กำลังปฏิบัติงาน เพื่อช่วยเหลือในการนำทางของผู้อื่นที่ต้องเดินทางไปบริเวณนั้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *