Sony จดสิทธิบัตรเพิ่มเติมเกี่ยวกับโดรนติดกล้อง สั่งงานด้วยท่าทาง

Sony จดสิทธิบัตรเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ระบบกล้องบินได้ ต่อยอดจากสิทธิบัตรเมื่อปี 2018 โดยหน้าตาของเจ้าโดรนตัวนี้เวลาพับเก็บจะเหมือนกับกล้องคอมแพ็คหนาๆ หนึ่งตัว

sony - Sony จดสิทธิบัตรเพิ่มเติมเกี่ยวกับโดรนติดกล้อง สั่งงานด้วยท่าทาง

เมื่อเริ่มต้นใช้งาน ให้กางใบพัดทั้ง 4 ตัวออกมา ส่วนตรงหน้าจอสามารถถอดออกมาเป็นรีโมทสำหรับบังคับได้

sony - Sony จดสิทธิบัตรเพิ่มเติมเกี่ยวกับโดรนติดกล้อง สั่งงานด้วยท่าทาง

การควบคุมโดรนทำโดยการใช้ Gesture บนหน้าจอ เช่น การหมุนวัตถุก็จะทำให้โดรนหมุนรอบวัตถุตาม การซูมเข้าทำให้โดรนบินเข้ามาใกล้วัตถุมากขึ้น

sony - Sony จดสิทธิบัตรเพิ่มเติมเกี่ยวกับโดรนติดกล้อง สั่งงานด้วยท่าทาง

หากต้องการถ่ายรูปหมู่ สามารถสั่งให้โดรนบินออกจากฝ่ามือได้

sony - Sony จดสิทธิบัตรเพิ่มเติมเกี่ยวกับโดรนติดกล้อง สั่งงานด้วยท่าทาง

ที่มา Petapixelแสดงความเห็น

แสดงความเห็น

BACIDEA
Logo