HUAWEI ยื่นฟ้อง Verizon ละเมิดสิทธิบัตรกว่า 12 รายการ

HUAWEI ประกาศยื่นฟ้องบริษัท Verizon บริษัทโทรคมนาคมรายใหญ่ของสหรัฐฯ ด้วยข้อหาละเมิดสิทธิบัตร ที่ศาลแขวงแห่งสหรัฐอเมริกาประจำแขวงตะวันออกและตะวันตกรัฐเทกซัส โดย HUAWEI เรียกร้องเงินชดเชยกรณีที่ Verizon ใช้เทคโนโลยีจดสิทธิบัตรและได้รับการคุ้มครองโดยสิทธิบัตรของ HUAWEI ในสหรัฐอเมริกา 12 รายการ

ก่อนที่จะยื่นฟ้อง HUAWEI เคยเจรจากับ Verizon มาแล้วเป็นระยะเวลาหนึ่ง แต่ทั้งสองฝ่ายไม่สามารถบรรลุข้อตกลงเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิได้แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

BACIDEA
Logo