FlyingPress - รีวิว FlyingPress ปลั๊กอินจัดการแคช Wordpress ที่เค้าว่าเร็วกว่า WP Rocket

รีวิว FlyingPress ปลั๊กอินจัดการแคช WordPress ที่เค้าว่าเร็วกว่า WP Rocket

ช่วงปี 2020 ทางผู้สร้าง Flying Image ได้ควบรวมสารพัดปลั๊กอินที่เค้าทำให้ออกมาเป็น FlyingPress จนมีเสียงเล่าลือกันว่ามันเร็วกว่า WP Rocket ซึ่งผมก็ไม่รอช้าหามาทดสอบใช้งานจริงทันที เร็วจริงแต่ไม่ได้เหมาะกับทุกเว็บ เดิมทีผมใช้ CloudWays + … อ่านต่อ