OPPO Find X3 Pro ได้รับมาตรฐานการรับรอง MDFPP Common Criteria Certification

OPPO แบรนด์เทคโนโลยีระดับโลก ประกาศว่า OPPO Find X3 Pro ได้ผ่านการรับรอง the Mobile Device Fundamentals Protection Profile (MDFPP) Common Criteria (CC) certification แล้ว โดยการรับรองดังกล่าวนับเป็นก้าวสำคัญในการรับรองความปลอดภัยด้านข้อมูลขั้นเหนือกว่าในระดับสากลบนสมาร์ทโฟน OPPO

การรับรองมาตรฐาน CC นั้น ถือเป็น 1 ในมาตรฐานการรับรองความปลอดภัยที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับสากล และมักถูกใช้เพื่อระบุเป็นข้อกำหนดด้านความปลอดภัยสำหรับอุตสาหกรรมที่มีความอ่อนไหวทางด้านข้อมูลสูง อาทิ EMV cards, ระบบเครือข่ายต่างๆ ฯลฯ ปัจจุบัน มาตรฐานดังกล่าวเป็นที่รู้จักในฐานะมาตรฐานอ้างอิงใน 31 ประเทศทั่วโลก

การรับรอง The MDFPP CC certification ที่ OPPO Find X3 Pro ได้รับนั้น ถือเป็นมาตรฐานการรับรองในระดับสากลที่เป็นที่ต้องการมากที่สุดในด้านของความปลอดภัยของอุปกรณ์แบบพกพา โดยการรับรองดังกล่าวจะระบุข้อกำหนดด้านความปลอดภัยพื้นฐาน 7 ข้อ ที่ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการพัฒนาวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ รวมไปถึง smartphone security audit, cryptographic support, user data protection, identity and authentication, security management, target of evaluation access และ trusted path/channels การรับรองข้อกำหนดทางด้านเทคนิคทั้งหมด 178 การรับรองและ 155 กรณีของผู้ใช้งานได้ถูกวิเคราะห์ในการทดสอบหลายรอบ

การได้รับการรับรองนี้หมายความว่า OPPO Find X3 Pro ไม่ได้เพียงแต่การันตีความปลอดภัยด้านข้อมูลในชีวิตประจำวัน แต่ยังเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยขององค์กรที่เข้มงวดมากขึ้น OPPO ได้นำมาตรฐานสากลต่างๆ ในด้านการจัดเก็บและส่งต่อข้อมูลมาใช้ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลจะไม่สามารถถูกอ่าน หรือถูกดัดแปลงระหว่างการใช้งานในประจำวันและ OTA upgrades นอกจากนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เหล่านักพัฒนาร่วมกันสร้างระบบ mobile internet ecology ที่แข็งแรงและปลอดภัยมากขึ้น OPPO จึงได้ปลดล็อคคุณสมบัติที่หลากหลายระหว่างกระบวนการการรับรอง ซึ่งสามารถหาได้บน OPPO open source แพลตฟอร์ม

OPPO ยังคงให้คุณค่าในความสำคัญด้านความปลอดภัย และมุ่งมั่นในการปกป้องสมาร์ทโฟนของผู้ใช้อย่างต่อเนื่อง และยังคงทำงานอย่างต่อเนื่องสำหรับโหมดการปกป้องความปลอดภัยที่ดีที่สุดสำหรับ protocol stack, วงจรชีวิตของข้อมูล และ system architecture ทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *