Truemove H มอบเงิน 1 ล้านบาท สมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ร.พ.ศิริราช ผ่านโครงการภาพยนตร์ “2,215 เชื่อ บ้า กล้า ก้าว” 1

Truemove H มอบเงิน 1 ล้านบาท สมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ร.พ.ศิริราช ผ่านโครงการภาพยนตร์ “2,215 เชื่อ บ้า กล้า ก้าว”

| updated on
พื้นที่โฆษณา
Truemove H มอบเงิน 1 ล้านบาท สมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ร.พ.ศิริราช ผ่านโครงการภาพยนตร์ “2,215 เชื่อ บ้า กล้า ก้าว” 3

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล (ที่ 3 จากขวา)
รองคณบดีฝ่ายบริหาร รับมอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท จากทรูมูฟ เอช โดยนายภัคพงศ์ พัฒนมาศ (ที่ 3 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการธุรกิจโมบายล์ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น เป็นตัวแทนมอบ ในฐานะที่ทรูมูฟ เอช ร่วมสนับสนุนโครงการภาพยนตร์ “2,215 เชื่อ บ้า กล้า ก้าว” ซึ่ง “ตูน – อาทิวราห์ คงมาลัย” (ที่ 2 จากซ้าย) พรีเซ็นเตอร์ขวัญใจคนไทยของทรูมูฟ เอช ได้ริเริ่มขึ้น ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อเชิญชวนให้ผู้ที่ได้รับชมภาพยนตร์ร่วมบริจาคสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่ “อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา” โรงพยาบาลศิริราช ซึ่งเป็นอาคารหลังสุดท้ายที่ได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระป
รมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตามพระราชปณิธานเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสอย่างแท้จริง นอกจากนี้ ทรูมูฟ เอช ยังอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการภาพยน
ตร์ “2,215 เชื่อ บ้า กล้า ก้าว” โดยเปิดช่องทางรับบริจาคเงินเสริมผ่าน SMS เพียงพิมพ์ T แล้วกด ‭4545099‬ เพื่อบริจาคครั้งละ 10 บาท จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 โดยเงินบริจาคดังกล่าวจะนำไปร่วมสมทบทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่ “อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา” คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลต่อไป

พื้นที่โฆษณา
Disclosure: เนื้อหาเป็นไปตามข้อเท็จจริงและความเห็นของทีมงาน โดยอาจมีผู้สนับสนุนหรือ Affiliate link