RICOH ประกาศใช้พลังงานไฟฟ้าแบบทดแทน 100% สำหรับการประกอบเครื่องพิมพ์

บริษัท RICOH ได้แถลงว่า ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2019 บริษัทจะใช้พลังงานไฟฟ้าจากแหล่งผลิตทดแทนทั้ง 100% เพื่อให้ครอบคลุมกับพลังงานไฟฟ้าทั้งหมดที่ต้องการสำหรับใช้ประกอบเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน A3 ที่เป็นผลิตภัณฑ์หลัก ความเคลื่อนไหวครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายในข้อตกลง RE100 ที่จะใช้พลังงานไฟฟ้าทดแทนครบทั้ง 100% ซึ่งปัจจุบันนี้ บริษัทได้หันมาใช้พลังงานไฟฟ้าทดแทนครบ 100% ในสำนักงานขายกว่า 9 แห่งในยุโรป รวมทั้งในกระบวนการนำกลับมาใช้ซ้ำ/ประกอบใหม่ในโรงงานที่ฝรั่งเศสด้วย

โรงงานเป้าหมายของโครงการนี้ได้แก่

  • ประเทศจีน Ricoh Asia Industry (Shenzhen) Ltd.
  • ประเทศจีน Shanghai Ricoh Digital Equipment
  • ประเทศไทย Ricoh Manufacturing (Thailand) Ltd.
  • ประเทศญี่ปุ่น Ricoh Industry Co., Ltd. (Tohoku Office)
  • ประเทศญี่ปุ่น Ricoh Co., Ltd. (Ricoh Eco Business Development Center)