HUAWEI ส่งอีเมลล์/แจ้งเตือน/SMS ให้ผู้ใช้ ถ่ายโอนบริการออนไลน์ให้บริษัทใหม่ดูแล ไม่มีผลต่อการใช้งาน

HUAWEI ทำการแจ้งเตือนผู้ใช้ด้วยการส่งอีเมลล์ แจ้งเตือน รวมถึง SMS ให้กับผู้ใช้สมาร์ทโฟน HUAWEI เพื่อแจ้งถึงการถ่ายบริการมือถือทั้งหมดของ HUAWEI (รวมทั้ง AppGallery, APP Assistant, Wallet, Huawei ID, MemberCenter, IAP, Points, Themes, ScreenMagazine, Music, Mobile Cloud, Browser, AppAdvisor, Assistant และ Health) จากบริษัท Aspiegel Limited ไปยัง Huawei Services (Hong Kong) Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Aspiegel Limited ที่อยู่ในฮ่องกงแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

มีผลอย่างไรต่อผู้ใช้บ้าง?

  • การใช้งานต่างๆ ยังเหมือนเดิมทุกประการ
  • ทางฝั่งผู้ใช้จะไม่รับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งสิ้น
  • ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องทำอะไรกับเครื่องทั้งสิ้น
  • เป็นการแจ้งให้ทราบตามกฎหมาย
  • สำหรับใครที่ไม่พอใจในการเปลี่ยนแปลงนี้ สามารถทำการลบ HUAWEI ID ทิ้งได้ โดยไปที่ การตั้งค่า > Huawei ID > ล็อกอิน (หากคุณยังไม่ได้ล็อกอินในขณะนี้) > ไปที่ การตั้งค่า > ลบบัญชี

อ่านรายละเอียดทั้งหมด

ความเห็น

ติดต่อร่วมงาน : [email protected]
Copyright © 2024 - BACIDEA