TrueMove H ชดเชยเหตุขัดข้องด้วยสิทธิ์โทรฟรี 100 นาทีและเน็ต 500 MB กดรับได้ในวันที่ 22 นี้

พื้นที่โฆษณา

หลังจากเหตุขัดข้องที่ทำให้ไม่สามารถใช้งานเครือข่ายได้ชั่วคราวในวันที่ 18 ที่ผ่านมา หลังจากได้เข้าพบ. ทาง ได้ออกมาตรการชดเชยลูกค้าที่ได้รับผลกระทบโดยมอบสิทธิให้โทรฟรี 100 นาทีทุกเครือข่าย และใช้งานอินเทอร์เน็ตฟรี 500 MB นานต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง โดยบริษัทฯ จะส่งข้อความ SMS แจ้งลูกค้าในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งลูกค้าทั้งแบบเติมเงินและแบบรายเดือนสามารถรับสิทธิได้โดยกด * 588 # แล้วกดโทรออก (ฟรี) ระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2563 และสามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้ทันทีเป็นเวลา 24 ชั่วโมงหลังกดรับสิทธิผ่านมือถือที่ลูกค้าใช้บริการ

TrueMove H ชดเชยเหตุขัดข้องด้วยสิทธิ์โทรฟรี 100 นาทีและเน็ต 500 MB กดรับได้ในวันที่ 22 นี้ 1

Disclosure: เนื้อหานี้อาจได้รับการสนับสนุนหรือเป็นส่วนหนึ่งของการโฆษณา โดยข้อมูลเป็นไปตามข้อเท็จจริงและความเห็นของทีมงาน

พื้นที่โฆษณา