สายการบินใน Lufthansa ประกาศนโยบายขยายการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินสำหรับผู้โดยสาร จากผลกระทบไวรัสโคโรน่า 1

สายการบินใน Lufthansa ประกาศนโยบายขยายการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินสำหรับผู้โดยสาร จากผลกระทบไวรัสโคโรน่า

|
พื้นที่โฆษณา
  • ผู้โดยสารสามารถเก็บบัตรโดยสารไว้ได้โดยไม่จำเป็นต้องเลือกวันเดินทางใหม่ในทันที
  • ผู้โดยสารสามารถเลือกเปลี่ยนเส้นทางการเดินทางได้
  • นโยบายเพิ่มเติมนี้มีผลสำหรับเที่ยวบินที่ทำการจองไว้แล้วและเที่ยวบินที่ถูกยกเลิก

สายการบินในกลุ่มบริษัทลุฟท์ฮันซ่า ได้แก่ สายการบินลุฟท์ฮันซ่า สวิสอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์ สายการบินออสเตรียน บรัสเซลส์แอร์ไลน์ และสายการบินแอร์โดโลมิติ ออกนโยบายเพิ่มเติมสำหรับการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกผู้โดยสารในช่วงสถานการณ์ที่มีการแพร่กระจายของไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

ผู้โดยสารสามารถเก็บบัตรโดยสารที่มีการยกเลิกเที่ยวบิน รวมถึงบัตรโดยสารอื่นของสายการบินในกลุ่มบริษัท ไว้เพื่อการเดินทางในอนาคตโดยไม่จำเป็นต้องระบุวันเดินทางใหม่ในทันที แม้เที่ยวบินที่ทำการจองไว้จะถูกยกเลิกแต่บัตรโดยสารจะยังสามารถนำมาใช้ได้ โดยมีมูลค่าคงเดิมและสามารถใช้เดินทางได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

นโยบายขยายการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินเพิ่มเติมนี้ มีผลสำหรับบัตรโดยสารที่มีการจองไว้แล้วก่อนวันที่ 12 มีนาคม 2563 และมีวันเดินทางถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 ทางสายการบินขอให้ผู้โดยสารแจ้งความประสงค์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 โดยไม่มีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน หากค่าบัตรโดยสารมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ผู้โดยสารต้องทำการชำระค่าส่วนต่างที่เกิดขึ้นเมื่อทำการจองใหม่ นอกจากนี้ ผู้โดยสารสามารถเลือกเปลี่ยนเส้นทางการเดินทางได้

สายการบินในกลุ่มบริษัท Lufthansa ตอบสนองต่อความต้องการของผู้โดยสารทั่วโลก และขออำนวยความสะดวกด้วยนโยบายขยายการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินเพิ่มเติมนี้ เพื่อช่วยให้แผนการเดินทางของผู้โดยสารในช่วงสถานการณ์ที่มีการแพร่กระจายของไวรัสโคโรน่า มีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น

ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา สายการบินในกลุ่มบริษัท Lufthansa ได้ประกาศนโยบายการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินสำหรับเที่ยวบินที่มีการจองไว้แล้วรวมถึงการจองใหม่ ดูรายละเอียดได้ที่ lh.com นอกจากนี้ผู้โดยสารสามารถติดต่อสายด่วนบริการเพื่อเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินได้ที่ +66 (0) 2 056 6868 ตั้งแต่เวลา 08.30-17.30 น.

พื้นที่โฆษณา
Disclosure: เนื้อหาเป็นไปตามข้อเท็จจริงและความเห็นของทีมงาน โดยอาจมีผู้สนับสนุนหรือ Affiliate link