Aruba เปิดตัว Access Points ที่รองรับ 802.11ax พร้อม Switches ที่หน้าที่เป็น 802.11ax-optimized และซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ที่มี AI ช่วยเพิ่มความสามารถในการทำงาน

พื้นที่โฆษณา
Aruba เปิดตัว Access Points ที่รองรับ 802.11ax พร้อม Switches ที่หน้าที่เป็น 802.11ax-optimized และซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ที่มี AI ช่วยเพิ่มความสามารถในการทำงาน 1

ประกาศเปิดตัว Access Points (APs) สำหรับเครือข่ายไร้สาย พร้อมรองรับอุปกรณ์ IoT ใช้เทคโนโลยี 802.11ax (Wi-Fi 6) และอุปกรณ์ Switches ที่ใช้ทำงานร่วมกัน

ผลิตภัณฑ์ใหม่นี้รวมทั้งนวัตกรรมในเรื่องความปลอดภัย การจัดการการใช้พลังงานอย่างชาญฉลาด
และนำปัญญาประดิษฐ์มาช่วยให้ระบบทำงานโดยอัตโนมัติและสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการ (service assurance) ง่ายในการดูแลรักษา

องค์กรต่าง ๆ กำลังประสบกับเครือข่ายที่การจราจรของข้อมูลหนาแน่นหรือทับซ้อนกัน มาตรฐาน Wi-Fi
802.11ax ใหม่ช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้และปรับปรุงประสิทธิภาพการส่งผ่านข้อมูล

 • Aruba 510 Series Aps กลุ่มผลิตภัณฑ์ Access Points ใหม่สำหรับเครือข่ายไร้สายรองรับเทคโนโลยี 802.11ax, IoT-ready พร้อมด้วยความปลอดภัยขั้นสูงการเพิ่มประสิทธิภาพ RF โดยใช้พลังของปัญญาประดิษฐ์ (AI-powered) การตรวจสอบและดูแลการใช้พลังงานอย่างอัจฉริยะและสามารถต่อเชื่อมกับสัญญาณวิทยุแบบ Zigbee และ Bluetooth 5 ได้อย่างบูรณาการ
 • Aruba 2390M access switches รองรับมาตรฐาน 802.3bt ที่ให้กำลังไฟฟ้าแก่ PoE สูงขึ้น (จนถึง 60 วัตต์ต่อพอร์ต) ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับ 802.11ax APs ระดับไฮเอนด์ 
 • รองรับมาตรฐาน Wi-Fi Alliance WPA3 และ Enhanced Open Security Standards เพื่อสร้างระบบรักษาความปลอดภัยของอุปกรณ์ที่ล้ำสมัย อรูบ้าเป็นผู้ผลิตรายแรกในอุตสาหกรรมนี้ที่ได้รับใบรับรอง WFA สำหรับมาตรฐานใหม่เหล่านี้
 • WPA3 เพิ่มคุณสมบัติใหม่ในการช่วยลดความซับซ้อนของการรักษาความปลอดภัยบนระบบเครือข่าย Wi-Fi ทำให้สามารถตรวจสอบตัวตนที่แท้จริง (authentication) ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและเพิ่มความแข็งแกร่งให้แก่องค์กรที่มีข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนไหวสูง (highly sensitive data) เช่น รัฐบาล หรือภาคการเงิน 
 • คุณสมบัติตาม Wi-Fi Enhanced Open ยังช่วยเสริมรับการรักษาความปลอดภัยตาม WPA3
  ด้วยการเพิ่มการคุ้มครองข้อมูลส่วยบุคคล (data privacy) ขณะเดียวกันก็รักษาความสะดวกในการใช้งานในเครือข่ายสาธารณะที่ไม่จำเป็นต้องมีการตรวจ สอบตัวตนของผู้ใช้ เช่น ร้านกาแฟในท้องถิ่น สนามบินและสนามกีฬา
 • Green AP ซึ่งเป็นคุณสมบัติใหม่ของ NetInsight จะทำให้ APs สามารถเปิดหรือปิดโดยอัตโนมัติขึ้นอยู่กับการใช้งาน ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายพลังงานลงและสร้างระบบเครือข่ายที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • 510 Series APs รุ่นใหม่นทำงานร่วมกับ Aruba NetInsight เพื่อตรวจสอบเครือข่ายในเชิงรุกสร้างข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติ และเสนอคำแนะนำจากการเปรียบเทียบค่ากับ peer และ benchmarks นำสิ่งที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับระบบเครือข่ายโดยอัตโนมัติ 
 • ผลิตภัณฑ์ในตระกูล Aruba 510 เป็นอุปกรณ์ชุดแรกของ 802.11ax APs ที่รองรับการทำงานทั้ง Zigbee และ Bluetooth 5 ทำให้ลูกค้าของ Aruba สามารถรองรับการใช้ได้ถึง 74% ของอุปกรณ์ IoT ในตลาด ด้วยการมีเทคโนโลยีไร้สายทั้งสามแบบใน APs ตัวเดียวทำให้ลูกค้าสามารถเชื่อมต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพและกว้างขวาง นอกจากนั้นยังสามารถลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายด้านการดำเนินงานลงได้มาก
 • Intelligent Power Monitoring (IPM) เป็นเครื่องมือช่วยวัดการใช้พลังงานของอุปกรณ์ AP
  แต่ละตัวและปรับเปลี่ยนอย่างมีพลวัตรตามทรัพยากรพลังงานที่มีเท่าที่ให้ใช้อยู่ โดยกำหนดให้ปิดการใช้งานลงเมื่อ AP ตัวนั้นทำงานเกินงบประมาณด้านพลังงานที่กำหนดไว้ (power budget) IPM จะเริ่มลดการใช้พลังงานลงทีละขั้นโดยอัตโนมัติตามที่กำหนดตามลำดับความสำคัญจนกว่า AP ตัวนั้นจะใช้งานพลังงานอยู่ภายในงบประมาณที่กำหนดไว้
Aruba เปิดตัว Access Points ที่รองรับ 802.11ax พร้อม Switches ที่หน้าที่เป็น 802.11ax-optimized และซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ที่มี AI ช่วยเพิ่มความสามารถในการทำงาน 3

Aruba เปิดตัว Access Points ที่รองรับ 802.11ax พร้อม Switches ที่หน้าที่เป็น 802.11ax-optimized และซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ที่มี AI ช่วยเพิ่มความสามารถในการทำงาน 5

Disclosure: เนื้อหานี้อาจได้รับการสนับสนุนหรือเป็นส่วนหนึ่งของการโฆษณา โดยข้อมูลเป็นไปตามข้อเท็จจริงและความเห็นของทีมงาน

พื้นที่โฆษณา