Android Q Beta แอบซ่อนฟีเจอร์ Desktop mode แบบไร้สายเอาไว้ด้วย

พื้นที่โฆษณา

ทวิตเตอร์ @Shad0wKn1ght93 ค้นพบวิธีเปิด Desktop Mode ใน Q Beta ดังนี้

  1. เข้า Developer Options แล้วเปิด
  2. ต่อคอมแล้วรันคำสั่ง ADB
  • Non-: adb shell am start -n "com.android.launcher3/com.android.launcher3.SecondaryDisplayLauncher"
  • GMS: adb shell am start -n "com..android.apps.nexuslauncher/com.android.launcher3.SecondaryDisplayLauncher"

จากนั้นสามารถต่อสายหรือ Cast ขึ้นจอ โดยจะต้แงเปลี่ยน DPI ของจอด้วย สำหรับ การใช้ Desktop mode ก็จะคล้ายๆ ใน และ PC Mode ใน

ที่มา XDA

Disclosure: เนื้อหานี้อาจได้รับการสนับสนุนหรือเป็นส่วนหนึ่งของการโฆษณา โดยข้อมูลเป็นไปตามข้อเท็จจริงและความเห็นของทีมงาน

พื้นที่โฆษณา