Truemove H ทดสอบ 5G Video call 4K บน HUAWEI Mate 20X 5G ครั้งแรกในไทย

Truemove H สาธิตการใช้งาน 5G Video Call ผ่านสมาร์ทโฟน HUAWEI Mate 20X 5G ครั้งแรกของประเทศไทย บนคลื่นความถี่ย่าน 3.5 GHz (3500 MHz) ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างดี มีความชัดเจนทั้งเสียงระดับ HD และภาพแบบ 4K และถือเป็นขั้นแรกในการทดสอบการรบกวนของสัญญาณ 5G บนคลื่นความถี่ย่าน 3.5 GHz (3500 MHz) ต่อสัญญาณดาวเทียม ตามที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน กสทช. ให้ดำเนินการ ณ พื้นที่ศูนย์ทดสอบทรู 5G อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

ความเห็น