ไชน่าโมบายล์ ผนึกกำลัง กลุ่มทรู ร่วมสร้างปรากฎการ์ 5G ในไทย

กลุ่มทรู ประกาศความร่วมมือครั้งล่าสุดกับ ไชน่า โมบายล์ ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกทั้งในด้านจำนวนฐานลูกค้าและความเป็นผู้นำ 5G ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนความร่วมมือพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ที่ริเริ่มขึ้นตั้งแต่เดือนกันยายน 2557

นับตั้งแต่ความร่วมมือตั้งแต่ปี 2557 ไชน่า โมบายล์ และกลุ่มทรูได้ดำเนินงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดใน 6 ด้าน ได้แก่

  1. ผลิตภัณฑ์/บริการเสริม/คอนเทนต์
  2. ธุรกิจระหว่างประเทศ
  3. เครือข่าย
  4. การจัดซื้อดีไวซ์
  5. การจัดซื้อทั่วไป
  6. ทรัพยากรบุคคล
ไชน่าโมบายล์ ผนึกกำลัง กลุ่มทรู ร่วมสร้างปรากฎการ์ 5G ในไทย 3